Deprecated: ini_set(): Use of mbstring.internal_encoding is deprecated in /home/webmaster.bullseye/system/inc/config.php on line 133

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/webmaster.bullseye/system/inc/db.php on line 400

Deprecated: mysql_pconnect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/webmaster.bullseye/system/inc/db.php on line 9

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/webmaster.bullseye/system/inc/misc.php on line 165

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/webmaster.bullseye/system/inc/misc.php on line 167

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/webmaster.bullseye/system/inc/misc.php on line 169

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/webmaster.bullseye/system/inc/misc.php on line 165

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/webmaster.bullseye/system/inc/misc.php on line 167

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/webmaster.bullseye/system/inc/misc.php on line 169

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/webmaster.bullseye/system/inc/misc.php on line 165

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/webmaster.bullseye/system/inc/misc.php on line 167

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/webmaster.bullseye/system/inc/misc.php on line 169

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/webmaster.bullseye/system/inc/misc.php on line 165

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/webmaster.bullseye/system/inc/misc.php on line 167

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/webmaster.bullseye/system/inc/misc.php on line 169

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/webmaster.bullseye/system/inc/misc.php on line 165

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/webmaster.bullseye/system/inc/misc.php on line 167

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/webmaster.bullseye/system/inc/misc.php on line 169

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/webmaster.bullseye/system/inc/misc.php on line 165

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/webmaster.bullseye/system/inc/misc.php on line 167

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/webmaster.bullseye/system/inc/misc.php on line 169

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/webmaster.bullseye/system/inc/misc.php on line 165

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/webmaster.bullseye/system/inc/misc.php on line 167

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/webmaster.bullseye/system/inc/misc.php on line 169

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/webmaster.bullseye/system/inc/misc.php on line 165

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/webmaster.bullseye/system/inc/misc.php on line 167

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/webmaster.bullseye/system/inc/misc.php on line 169

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/webmaster.bullseye/system/inc/misc.php on line 165

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/webmaster.bullseye/system/inc/misc.php on line 167

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/webmaster.bullseye/system/inc/misc.php on line 169

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/webmaster.bullseye/system/inc/misc.php on line 165

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/webmaster.bullseye/system/inc/misc.php on line 167

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/webmaster.bullseye/system/inc/misc.php on line 169

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/webmaster.bullseye/system/inc/misc.php on line 165

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/webmaster.bullseye/system/inc/misc.php on line 167

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/webmaster.bullseye/system/inc/misc.php on line 169

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/webmaster.bullseye/system/inc/misc.php on line 165

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/webmaster.bullseye/system/inc/misc.php on line 167

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/webmaster.bullseye/system/inc/misc.php on line 169

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/webmaster.bullseye/system/inc/misc.php on line 165

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/webmaster.bullseye/system/inc/misc.php on line 167

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/webmaster.bullseye/system/inc/misc.php on line 169

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/webmaster.bullseye/system/inc/misc.php on line 165

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/webmaster.bullseye/system/inc/misc.php on line 167

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/webmaster.bullseye/system/inc/misc.php on line 169

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/webmaster.bullseye/system/inc/misc.php on line 209

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/webmaster.bullseye/system/inc/misc.php on line 209

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/webmaster.bullseye/system/inc/misc.php on line 209

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/webmaster.bullseye/system/inc/misc.php on line 209

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/webmaster.bullseye/system/inc/misc.php on line 209

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/webmaster.bullseye/system/inc/misc.php on line 209

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/webmaster.bullseye/system/inc/misc.php on line 209

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/webmaster.bullseye/system/inc/misc.php on line 209

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/webmaster.bullseye/system/inc/misc.php on line 209

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/webmaster.bullseye/system/inc/misc.php on line 209

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/webmaster.bullseye/system/inc/misc.php on line 209

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/webmaster.bullseye/system/inc/misc.php on line 209

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/webmaster.bullseye/system/inc/misc.php on line 209

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/webmaster.bullseye/system/inc/misc.php on line 209

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/webmaster.bullseye/system/inc/misc.php on line 209

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/webmaster.bullseye/system/inc/misc.php on line 209

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/webmaster.bullseye/system/inc/misc.php on line 209

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/webmaster.bullseye/system/inc/misc.php on line 209

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/webmaster.bullseye/system/inc/misc.php on line 209

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/webmaster.bullseye/system/inc/misc.php on line 209

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/webmaster.bullseye/system/inc/misc.php on line 213
Kominki z płaszczem wodnym

Kominki z płaszczem wodnym

Kominki z płaszczem wodnym

Kominki

Niektóre kominki, zamiast ogrzewania powietrza ogrzewają wodę do mycia oraz wodę, która wykorzystywana jest w instalacji centralnego ogrzewania. Takie rozwiązanie pozwala na ogrzanie całkiem dużego domu. Są to kominki z płaszczem wodnym. Pozwalają nie tylko na ogrzanie pomieszczenia kominkowego, ale także na ogrzanie całego domu.

Z reguły do transportu ciepła do innych pomieszczeń wykorzystywane jest najczęściej powietrze, które rozprowadzane jest specjalnymi kanałami w ścianach oraz w stropie. Instalacja tego rodzaju jest łatwa w wykonaniu na etapie budowy domu lub prac wykończeniowych. W domu, który już istnieje, zadanie to będzie nieco trudniejsze lub w niektórych przypadkach niemożliwe do zrealizowania. Kominki montowane w takich domach z reguły nie służą do ich ogrzewania, a jedynie upiększają pomieszczenie. Jednakże ciepłem z kominka można ogrzać dom i nie jest do tego potrzebna rozbudowana sieć kanałów - może w tym celu być wykorzystana istniejąca instalacja centralnego ogrzewania. Zamiast tradycyjne wkłady kominkowe powinny być jednak w takim przypadku koniecznie zastosowane kominki z płaszczem wodnym.

Kominki z płaszczem wodnym bardzo nieznacznie różnią się od tradycyjnych. Tak samo jak one mogą mieć różne rodzaje drzwiczek:
- dzielone,
- jednoczęściowe,
- podnoszone do góry,
- otwierane na bok,
- z różnymi szybami (pryzmatycznymi lub płaskimi).

Kominki z płaszczem wodnym mają inaczej zabudowany korpus wkładu - wyposażony jest w podwójne ścianki. Między nimi znajduje się przestrzeń wypełniona wodą - jest to właśnie kominkowy płaszcz wodny otaczający palenisko ze wszystkich stron poza oczywiście frontem, gdzie umiejscowione są drzwiczki. Woda, która przepływa między ściankami, odbiera ciepło od komina. Ciepło następnie przekazywane jest przez wodę do instalacji grzewczej.

Pozyskiwana z kominka ilość ciepła może zostać zwiększona - w tym celu niektórzy producenci umieszczają w górnej części korpusu dodatkowe elementy, którymi również przepływa woda. Wybrane modele wkładów mają zamontowaną dodatkową wężownicę służącą do bezpośredniego podgrzewania wody używanej do mycia. Kominki i instalacja centralnego ogrzewania mogą być połączone dzięki króćcom przyłączeniowym umieszczonym w korpusie wkładu.

Kominki nie umożliwiają precyzyjnego sterowania tak jak w przypadku kotłów gazowych lub olejowych. Regulacja jest mniej precyzyjna.

Kominki najprościej jest sterować ręcznie, poprzez ograniczanie lub zwiększanie dostępu powietrza do spalania lub przymknięcie albo uchylenie przepustnicy spalin, co ogranicza lub zwiększa ciąg w kominie. Regulacja taka nie jest jednak tak precyzyjna jak w przypadku kotłów gazowych lub olejowych. Regulacja ręczna może być uzupełniona regulacją półautomatyczną polegającą na sterowaniu pracą pomp, które wymuszają przepływ wody w instalacji. Pompa jest automatycznie uruchamiana w momencie, kiedy woda w kominku osiąga zadaną temperaturę; wyłącza się, gdy temperatura spadnie poniżej zadanej temperatury.

Kominki z płaszczem wodnym najlepiej mogą być sterowane dzięki regulacji automatycznej, która polega na zmniejszaniu lub zwiększaniu intensywności palenia w kominku, co podnosi lub obniża temperaturę wody w całej instalacji. Regulacja ilości powietrza, które jest dostarczane do spalania jest w pełni automatyczna.

Źródło:www.dom.gazeta.pl